[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
เว็บไซต์บุคลากร  
 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 ภาษาไทย   ครูสมชาติ  สมปิตตะ
      ครูจิรายุ  เหล่าอัน
/2 คณิตศาสตร์   ครูกรุณา  ศรีผิวสิ่ว
      ครูศศิธร  ทาปื้อ
3 วิทยาศาสตร์   ครูวราวุธ  ทักษิมา
      ครูเนตรนภา  เชื้อโชติ
      ครูเสมา  ชื่นพิบูลย์
      ครูนงลักษณ์  มีแก้ว
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ครูสุนันทา  บุตรโพธิ์
      ครูพีระพงศ์  พรนิคม
5 ภาษาต่างประเทศ   ครูฌ่อผกาฟ้า  จันทรพงษ์โภคิน
      ครูทิวาลักษณ์  เหล่าวงษา
6 สุขศึกษาและพลศึกษา   ครูกู้  อิศรางกูร
7 ศิลปะ   ครูสุพัฒตรา  หิบแก้ว
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ครูประไพ  ศรีทวี
      ครูพิมพ์วรา  กางวันเวส