[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางประไพ ศรีทวี
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายกู้ อิศรางกูร
ครู
งานกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนีย์ รัตนทิพย์
ครูธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายชาญวุฒิ คำภักดี
พนักงานราชการ
งานปกครอง
Click ดูประวัติ
นางสาวฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิน
ครู
หัวหน้างานบุคลากร
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา สมเสียง
ครู ค.ศ.1
ปฏิคม
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป