[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายวราวุธ ทักษิมา
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
นางเนตรนภา เชื้อโชติ
ครู
งานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายเสมา ชื่นพิบูลย์
ครู
งานพัสดุและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนีย์ รัตนทิพย์
ครูธุรการ
ปฏิคม
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป