[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายเสมา ชื่นพิบูลย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิน
ครู
หัวหน้างานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางเนตรนภา เชื้อโชติ
ครู
งานประชาสัมพันธ์/สวัสดิการ/แนะแนว
Click ดูประวัติ
นางประไพ ศรีทวี
ครู
งานโภชนาการ
Click ดูประวัติ
นายกู้ อิศรางกูร
ครู
งานอนามัย/สภานักเรียน
Click ดูประวัติ
นายวราวุธ ทักษิมา
ครู
งานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรายุ เหล่าอัน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
งานสหกรณ์ร้านค้า
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์วรา กางวันเวส
ครู
งานระบบดูแลฯ
Click ดูประวัติ
นายสมชาติ สมปิตตะ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งานปกครองนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายสุพักตร น้อยตำแย
ช่างคุรุภัณฑ์ 3
งานอาคารสถานที่
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป