[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายเสมา ชื่นพิบูลย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิน
ครู
หัวหน้างานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางเนตรนภา เชื้อโชติ
ครู
งานประชาสัมพันธ์/สวัสดิการ/แนะแนว
Click ดูประวัติ
นางประไพ ศรีทวี
ครู
งานโภชนาการ
Click ดูประวัติ
นายกู้ อิศรางกูร
ครู
งานอนามัย/สภานักเรียน
Click ดูประวัติ
นายวราวุธ ทักษิมา
ครู
งานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรายุ เหล่าอัน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
งานสหกรณ์ร้านค้า
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์วรา กางวันเวส
ครู
งานระบบดูแลฯ
Click ดูประวัติ
นายสมชาติ สมปิตตะ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งานปกครองนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายสุพักตร น้อยตำแย
ช่างคุรุภัณฑ์ 3
งานอาคารสถานที่
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป