[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ชื่อ - นามสกุล :นายวราวุธ ทักษิมา
ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สาขา/วิชาเอก : กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
หน้าที่หลัก :งานสอน
ที่อยู่ :672 หมู่ 8 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Telephone :0956630151
Email :taksima672@gmail.com
FB :
Line ID :0956630151
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานหนังสือเรียนฟรี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่