[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ชื่อ - นามสกุล :นางเนตรนภา เชื้อโชติ
ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สาขา/วิชาเอก : คบ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0956535492
Email :
FB :
Line ID :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเครือข่ายการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงินและบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์/สวัสดิการ/แนะแนว