[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ชื่อ - นามสกุล :นางประไพ ศรีทวี
ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สาขา/วิชาเอก : ค.บ. ธุรกิจการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0898418132
Email :
FB :
Line ID :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโภชนาการ